Кои са партньорите на Кариерен Кошер?

Партньорите на Кариерен Кошер са разнообразни като сфери на дейности. Списъкът с партньорски организации на най-мащабното кариерно събитие за българи с опит в чужбина се увеличава постоянно. Кои са някои от партньорите на Кариерен Кошер и какво трябва да знаем за тях?

Не пропускайте да се регистрирате още сега за Кариерен Кошер 2019. Запазете датата 4-ти септември в Интер Експо Център София.

Британско-българска бизнес асоциация

Британско-българската бизнес асоциация (БББА) има за цел да подпомага и насърчава бизнес отношенията между Обединеното кралство и България. За постигането на тази цел тя се радва на пълната подкрепа на Британското посолство в България и на Българското посолство във Великобритания. От създаването си през 2015 година до днес асоциацията е успяла да привлече над 210 членове от всички сфери на българския и британския бизнес. Британско-българската бизнес асоциация е гласът на своите членове за осъществяването на важни техни инициативи и политики. БББА ще си кооперира заедно с Кариерен Кошер, като създаде възможности за свързване с още нови потенциални партньори и успешни партньорства.

Българо-швейцарска търговска камара

Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) е учредена още през 2004 година. Камарата има за своя основна цел да подпомага и стимулира икономическите и търговски връзки между България и Швейцария. В камарата членуват компании от различни сфери, средни и малки предприятия, както и производители и доставчици на услуги. БШТК подпомага новодошли швейцарски инвеститори и стимулира увеличаването на износа на стоки и услуги от Швейцария към България и от България към Швейцария. Камарата осигурява и консултации на своите членове от правно, икономическо, данъчно и друго естество. БШТК ще съдейства и ще сътрудничи на Кариерния Кошер за неговото успешно протичане.

Българска стопанска камара

Българската стопанска камара (БСК) е неправителствена организация с почти 40-годишна история. Тя е партньор на държавата при определянето на икономическата политика, водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение. Дългосрочните цели на БСК са свързани със създаването на устойчива и благоприятна бизнес среда у нас, както и ускорено доближаване на България до другите европейски икономически постижения. Сред ключовите дългосрочни цели на БСК е в България да има гъвкав и реформиран пазар на труда, на който да се намира качествена и квалифицирана работна ръка. Именно постигането на тези цели е и пресечната точка между партньорите Кариерен Кошер 2019 и Българската стопанска камара.

София Инвест

Столична агенция за инвестиции (Инвест София) подкрепя български и чуждестранни бизнеси, предприемачи и стартиращи компании да се развиват успешно в София. Агенцията предоставя данни, контакти и насоки на „едно гише“, както и подпомага местния бизнес при развитието му на международните пазари. Инвест София разполага с анализи и подробна информация за бизнес климата, човешките ресурси, инвестиционните стимули, географското и логистичното позициониране и развитието на бизнес в София. Тези анализи предоставят и сравнителна информация за бизнеса в София и други градове в България и чужбина. Инвест София има развита мрежа от контакти на местно и международно ниво в различни сфери и нива на дейност – научни, образователни, браншови, институционални. Агенцията ще подпомогне Кариерен Кошер като институционален партньор със своята мрежа от контакти.

launchlabs Sofia

launchlabs Sofia е студио за бизнес иновации и организационна трансформация. То е част от международната компания launchlabs с офиси в София, Берлин, Базел и Бангалор. Студиото цели да развива дизайн култура и да изгражда устойчив капацитет за иновации. Използва съвременни “гъвкави” методологии. Те включват дизайн мислене, сървис дизайн, лийн стартъп, скръм и футуристично мислене. Клиенти са Форчън 500 корпорации, глобални и локални компании, малки и средни предприятия, семейни бизнеси, НПО и публични институции. launchlabs използва холистичен подход, защото взема под внимание потребностите на хората на различните нива в организацията, тяхната работна среда и бизнес контекста на клиента. Екипът е осъществил повече от 500 спринта и е обучил над 10000 клиента в целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published.