Чистотата трябва да е първо в душата

теодора борисова

Теодора Борисова е мениджър “Връзки с институциите” в Солвей България. Тя развива отношенията с българските и европейските институции, отговаря за подобряване на връзките на компанията с публичните власти, браншовите, професионалните и неправителствените организации. Теодора Борисова подкрепя каузата за намаляване на отпадъка върху природата. Тя вярва, че чистотата трябва да е и в душите, и по улиците. Теодора Борисова е и част от журито на Наградите за еко-отговорна компания на Кариерен Кошер 2019.

Опиши себе си с 5 думи.

Динамична, позитивна, комуникативна, целеустремена, нетърпелива.

Разкажи ни как си свързана с каузата за нулевия отпадък. 

Подкрепям каузата за намаляването на отпадъка върху природата, първо, защото смятам, че личен ангажимент на всеки отделен индивид е да пази и подобрява средата, в която живее. В компанията, в която работя, непрекъснато подобряваме технологиите и процесите, за да се намали въздействието върху околната среда в целия жизнен цикъл на продуктите. Сериозен ресурс се влага и за намаляване консумацията на енергия и вода, и негативното въздействие върху почвите, водите и качеството на въздуха, както и употребата на природни богатства, най-вече невъзобновяемите такива.

Кои са “триковете” в ежедневието, които могат да ни помогнат да вървим към нулевия отпадък?

На едно от първите места бих поставила разделното събиране на отпадъците. Вече навсякъде има отделни контейнери, достатъчно добре обозначени. Необходима е обаче разяснителна кампания за ползите от това, както и уверения, че почистващите и събиращите отпадъка фирми спазват разделението. Компостирането също е много подходящо и ползотворно, независимо че не е много разпространено у нас. Енергийно-ефективното строителство на т.нар. “пасивни къщи” също води до намаляване на енергийните загуби и по този начин до еколого-съобразен начин на живот. Но това е една следваща стъпка. Като начало може да започнем просто да оползотворяваме по-добре хранителните отпадъци, т.е. да хвърляме по-малко храна.

Каква е за теб връзката между здравословния начин на живот и живота с мисъл за околната среда?

Двете понятия се допълват и припокриват до известна степен. Био-земеделието, например, е такова не защото се занимава със специални сортове “чисти храни”, а защото съобразява екологични изисквания в процеса на отглеждане на културите. Био-ориентираното поколение пък задължително следва да води т.нар. “зелен” начин на живот, т.е. да взема предвид опазването на околната среда при ежедневните си активности.

С кой лош навик на българина, свързан със замърсяването на околната среда, не можеш да се примириш?

С повсеместното изхвърляне на всякакъв отпадък – като започнем от фасовете по улиците и стигнем до коледните дървета през терасите. Чистотата не следва да е прерогатив на дома, тя би трябвало да присъства и в душите, както казват, и, естествено, по улиците.

Кои, според теб, са позитивните примери около нас за грижа за околната среда?

Все повечето проекти с такава насоченост. По-сериозния фокус на общественото внимание върху такива теми. Все по-засилената полемика, свързана с подобни казуси.

Каква цел си си поставила в борбата срещу замърсяването на околната среда?

Професионално съм обвързана с усилията на компанията, в която работя, за намаление с 40% на въглеродния интензитет като част от ключовите цели за постигане на устойчиво развитие до 2025 г.

Какво те привлече към инициативата за наградите на Кариерния Кошер?

Целенасочеността на Наградите. Фактът, че се стремят конкретно към намаляване на отпадъка. Повечето награди, за които и ние сме кандидатствали, отличават цялостно отношение към опазване на околната среда, докато тук имаме съвсем ясна посока и цел. Категориите също са много интересни. Те отдават дължимото на всички усилия за намаляване на отпадъка, които полагаме, даже тези в деня на събитието. Много е хубаво също, че важна част от критериите за оценяване е ангажираността на служителите, което предполага включване на почти всички заинтересовани страни в постигането на каузата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.