Технически сътрудник с немски език

Ligna Yellow Logo

Технически сътрудник с немски език

Описание:

– Организация и координация на работата по проекти на фирмата в Германия, Австрия, Швейцария;
– Извършване на проучвания, свързани с възложените задачи;
– Ръководене на дейности по възложените му проекти;
– Комуникация с клиенти, производители и доставчици;
– Изпращане на поръчките към подизпълнители и следене за спазване на срокове и качество.

Изисквания:

– завършено висше техническо образование. Кандидати, завършили ЛТУ, специалност-Технология на дървесината и мебелите (ДПМ), или подобно образование са с предимство;
– много добро ниво на немски език – говоримо и писмено;
– втори западен език – с предимство;
– много добра компютърна грамотност – Autocad и други специализирани програми;
– възможност за краткосрочни командировки в и извън страната;
– шофьорска книжка – активна /категория В/.

Ние предлагаме:

– Отговорна позиция и добри условия на труд;
– Работа в млад, европейски екип;
– Интересна, разнообразна и динамична работа;
– Възможност за професионална реализация и развитие в екип от професионалисти;
– Инвестиции в по-нататъшно развитие на Вашите умения;
– Социални придобивки.

Кандидатури с представен опит в описаната дейност ще се разглеждат с предимство.