Риск мениджър в отдел Управление на риска – корпоративни клиенти и институции

Raiffeisen Bank Logo

Reference ID: 110162595

Ако Вие имате: 

–  Висше икономическо образование
–  Минимум 2 години професионален опит в сферата на кредитирането (препоръчително на корпоративни клиенти) и/или в областта  на финансов анализ на корпоративни клиенти
–  Много добро владеене на английски език
–  Много добри компютърни умения (MS Office)
–  Задълбочени познания в областта на кредитния анализ и регулаторната рамка
–  Отговорност при вземане на решения
–  Способност за проявяване на инициативност в текущата работа и спазване на поставените срокове
–  Умения за работа в екип
–  Комуникативни умения

И искате да: 

–  Преглеждате и давате аргументирани становища по искания за кредит
–  Участвате в структурирането на кредитни трансакции 
– Извършвате дейности, свързани с мониторинг и управление на кредитните експозиции
– Оказвате методологическо съдействие на кредитните специалисти на банката във всички аспекти на кредитирането

При нас ще намерите:

– Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
– Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
– Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
– Динамична и предизвикателна работа
– Модерна офис среда
– Допълнително здравно осигуряване
– Застраховка Живот/ Злополука
– Ваучери за храна
– Спортна карта 
– Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ – една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители.

София
Райфайзен БАНК
Кандидатствай тук!