Специалист корпоративно банкиране в отдел Големи корпоративни клиенти

Raiffeisen Logo

Reference ID: 110133706

Ако Вие имате:

–  Висше икономическо образование
–  Минимум 2 години опит в областта на кредитирането или корпоративното банкиране
–  Задълбочени познания за практиката и рисковете, свързани с кредитирането на юридически лица
–  Много добро владеене на английски език
–  Компютърна грамотност
–  Отлични умения за продажби и ориентираност към резултатите
–  Изявени комуникативни и аналитични умения
–  Умения за работа в екип

И искате да:

–  Поддържате, развивате и разширявате портфолио от корпоративни клиенти 
–  Структурирате кредитни сделки
–  Обслужвате самостоятелен портфейл от корпоративни клиенти
–  Идентифицирате и привличате нови клиенти
–  Договаряте с корпоративни клиенти пълната гама от продукти и услуги на Райфайзенбанк (България) ЕАД

При нас ще намерите:

– Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
– Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
– Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
– Динамична и предизвикателна работа
– Модерна офис среда
– Допълнително здравно осигуряване
– Застраховка Живот/ Злополука
– Ваучери за храна
– Спортна карта на преференциални условия
– Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ – една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители.

София
Райфайзен БАНК
Кандидатствай тук!