Кариерен Кошер и Noble Hire с обща кауза

Кариерен Кошер и Noble Hire застават заедно зад каузата да помогнат на българи с опит и образование в чужбина, които искат да намерят своето място за реализация обратно в България. “Ние вярваме, че по-доброто бъдеще на България зависи от всички ни, затова подкрепяме Кариерен Кошер и Тук-Там,” казват от Noble Hire. И Кариерен Кошер, и Noble Hire имат обща цел – да свържат трайно и успешно квалифицирани кадри с топ компании.

Уникална по рода си платформа за наемане на работа

noble hire

Noble Hire го правят чрез иновативна платформа за търсене и намиране на работа, която свързва дългосрочно компетентни кадри с подходящите за тях компании. След като попълните еднократно резюме форма, можете да кандидатствате за всички позиции в платформата, като тя ще ви свърже с най-подходящите за вас компании в зависимост от интересите ви.

Платформата дава възможност за активно търсене спрямо преференциите на кандидатите, както и чрез подробни профили на компаниите. Тези профили показват офисната култура и оптимизират съчетаемостта. Съществува и опция за подаване на препоръки за хора, които генерират солиден бонус за препоръчалите при успех на кандидатурата. Така Noble Hire подобрява и забързва процеса по търсене и наемане на кадри и спомага за създаването на щастливи и успешни екипи.

Повече от кариерно събитие – събира хора, гъмжи от идеи

кариерен кошер

Кариерен Кошер от своя страна е кариерно събитие, чиято основна цел е да създаде трайна връзка между талантливите българи от чужбина и прогресивно мислещите компании в България. Кошерът е място за професионално развитие, ориентиране и споделяне между топ работодатели и българи с опит и образование в чужбина, които искат да се реализират в България.

Събитието предлага изложбени щандове на компании, индивидуални консултации, разнообразна семинарна програма с вдъхновяващи лектори и кът за усъвършенстване на професионалния профил. За първи път ще се предоставят индивидуални услуги, както на утвърдени професионалисти, така и на току-що завършили образование в чужбина. Кошерът е място, което събира хора и идеи, ражда сътрудничество и има полезен ефект върху цялата екосистема.

Noble Hire и Кариерен Кошер ще си партнират с удоволствие, обединени от общата кауза да направят България едно по-добро и привлекателно място за квалифицираните българи от чужбина, като създадат една нова екосистема.

Leave a Reply

Your email address will not be published.