За медии

При интерес да станете партньор на най-голямото събитие за българи с опит в чужбина, свържете се с marketing@tuk-tam.bg

За достъп до материали за събитието, публикувани в медиите, посетете сайта на Тук-Там: https://tuk-tam.bg/about/media/