Обединението е пътят към нулевия отпадък

ружа загорска

Ружа Загорска е изпълнителен директор, Site Media. Има дългогодишен опит като ръководител на проекти за Coca-Cola, Microsoft, Siemens, Нова ТВ, Whirlpool и много други. През 2017г. е отличена в категория “Media Relations Professional of the Year” от една от най-авторитетните световни медии за комуникации. Ружа Загорска е магистър по Финанси, с редица специализации в областта на Маркетинг и комуникации. Чувства отговорност към каузата за нулевия отпадък и ефективното използване на ресурсите. Ружа Загорска е и част от журито на Наградите за еко-отговорна компания на Кариерен Кошер 2019.

Опиши себе си с 5 думи.

СМГ-ейка и финансист по образование, комуникатор по призвание, геймър в свободното време, прагматик по душа.

Разкажи ни как си свързана с каузата за нулевия отпадък.

Като човек-прагматик, за мен каузата за нулевия отпадък е не само по отношение на опазване на околната среда, но и провокирана от стремеж към ефективното използване на ресурсите. Ефективността и отговорността са два от водещите ми мотиватори. Именно те естествено ме свързват с каузата за нулев отпадък.

Кои са “триковете” в ежедневието, които могат да ни помогнат да вървим към нулевия отпадък?

Споделените ценности. Вярвам, че всяка една промяна в дадена общност се случва единствено тогава, когато критична маса от хора имат споделени ценности. И това не е просто възвишена философска категория, това е успешна практика, която можем да прилагаме всеки ден, във всяка ситуация. Така че най-важният „трик“ за мен е да се опитваме да привличаме всеки ден нови и нови хора да споделят тази наша кауза. Именно подобни инициативи за отличаване на постигнатите резултати по пътя към нулевия отпадък са един от тези „трикове“!

Каква е за теб връзката между здравословния начин на живот и живота с мисъл за околната среда?

Отговорността. За мен отговорността е в основата на устойчивото развитие. Отговорността към себе си или отговорността към околните – във всеки момент, с всяко действие, всеки от нас трябва да бъде отговорен за действията си. Независимо дали те засягат собственото му здраве или околната среда.

С кой лош навик на българина, свързан със замърсяването на околната среда, не можеш да се примириш?

„Моят принос в замърсяването е толкова малък, че от него нищо не зависи. Така и така всички замърсяват“. Мъчно ми е, че все още чувам тези реплики. Пренебрегването на личната отговорност и оправдаването с действията на другите винаги са били двете неща, с които не мога да се примиря.

Кои, според теб, са позитивните примери около нас за грижа за околната среда?

За мен най-позитивният знак е това, че все повече активни млади хора имат отговорно отношение и се грижат за опазването на околната среда. Смятам, че това е значима тенденция и чрез тях имаме шанс да успеем да намерим начин отговорно да се развиваме, без това да се случва за сметка на средата около нас.

Каква цел си си поставила в борбата срещу замърсяването на околната среда?

Да се опитвам непрекъснато да намалявам собствения си отпечатък и да помагам на близките около мен да намалят своя. Следващата стъпка, към която съм се упътила – хибридна кола, а защо не и електрическа след няколко години, когато се надявам вече да има по-добра инфраструктура. 

Какво те привлече към инициативата за наградите на Кариерния Кошер?

Споделените ценности. Вярвам, че когато намерим хора с нашите ценности сме длъжни да се обединим и да се опитаме заедно да привлечем още последователи към нашата кауза. Защото само споделените ценности могат да доведат до промяната!

Leave a Reply

Your email address will not be published.