Тенденции на работната сила в България

На пръв поглед изглежда, че по-голяма част от българите напускат страната и никога не се връщат. Всъщност, тенденциите показват, че българите започват все повече да пълнят обратно кошера на България със своя опит и знания от чужбина. Тук ще ви представим обективни данни и статистики за работната сила в България и това къде отива тя. А за да се запознаете лице в лице с работната среда в страната ни, регистрирайте се за Кариерен Кошер 2019.

работната сила в България

Свиване на трудовата сила

Най-мрачна, но само на пръв поглед, е статистиката от Национален статистически институт. Според нея в последните години се наблюдава свиване на трудовата сила във възрастовия диапазон 25-44 години. За сметка на това се увеличава броят на хората в трудоспособна възраст над 45 години. Това са логичните последици от застаряването на нацията и демографския срив. А в този ред на мисли възниква  въпросът къде са младите хора и ще се върнат ли те в България?

Български студенти в чужбина

Според данни на консултантска агенция “Интеграл” в последните 5 години се наблюдава трайна тенденция 10% от завършващите зрелостници в България да заминават в чужбина, за да следват висше образование. Това са между 6000 и 8000 абитуриенти всяка година. Сред най-предпочитаните дестинации за бъдещите студенти остават Великобритания, Холандия и Германия.

Тенденции на завръщане

И ако дотук статистиките не говорят с оптимистичен тон, нека проследим целия кръг на това движение на хора. Анкета, проведена от Тук-Там, сочи, че повече от половината от завършилите в чужбина се връщат обратно в страната, а именно – 61% от анкетираните*. Завръщането на работната сила в България се случва след определен период на работа и живот в чужбина. Около 18% от запитаните обмислят твърдо своето завръщане в някакъв етап от живота си за в бъдеще. Опитът на тези хора сам по себе си е позитивна промяна на средата тук.

За да се убедите в трайните позитивни тенденции в България, регистрирайте се и посетете Кариерен Кошер 2019. Той среща квалифицирани таланти с опит от чужбина и прогресивно мислещи компании в България, като им дава възможност да започнат съвместна работа за по-доброто бъдеще на страната ни. Кошерът гъмжи от хора и идеи, като създава една нова екосистема. Стани част от нея още днес.

*данни, събрани от посетителите на кариерния форум, организиран от Тук-Там през 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.