Общи условия за компании

Общи условия за изложители

Моля, запознайте се подробно с информацията по-долу.

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Сдружение “Тук-Там”, от една страна, и компаниите-участници в събития, под шапката на “Кариерен кошер”, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Събитие: Всяко събитие, което се организира под шапката на “Кариерен кошер”

Организатори: Сдружение “Тук-Там”

Фирма-участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие като компания, която е достъпна на уебсайта.

Уебсайт: уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

II. ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ

Всички цени са без ДДС, крайни и в лева. След като данните са попълнени успешно, регистрираната Фирма-участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

Таксата участие за форума и приходите от него се използват за финансиране и изпълнение на нестопанската цел и дейност на Сдружение “Тук-Там”. Приходите от събитието се използват изключително и само за подготовка и реализация на събитието и поддържащите дейности около комуникацията с целевите групи – българи, с образование и опит в чужбина и работодатели в България.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?

Сдружение “Тук-Там” е администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни.

Когато се свържете с “Кариерен кошер”” при попълване на онлайн форма за регистрация, ние ще обработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес, фирма, позиция. Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни, разкриващи расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здраве и т.п.

Всяка фирма-участник и неговите представители, се съгласява да бъдат снимани по време на събитието и тези снимки стават притежание на Сдружение “Тук-Там”. Сдружение “Тук-Там” запазва правото да фотографира и заснема залата, посетителите и фирмите-участници по време на събитието и да използва заснетите материали за маркетинг цели.

На следващо място, можем да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.

Сдружение “Тук-Там”, като организатор на събитието  “Кариерен кошер” ще обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Защо събираме и обработваме личните Ви данни?

При попълване на формата за регистрация на събитието “Кариерен кошер” ние си запазваме правото да използваме въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, която обявяваме за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

При съхранението на данни прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.

Как защитаваме Вашите права?

Сдружение “Тук-Там” като организатор на събитието “Кариерен кошер” обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като ни пишете на hey@tuk-tam.bg.

Като лице, за което се отнасят данните, имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни. Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?

Осигуряваме максимална защита на регистрираните за нашите събития, когато ни предоставят своите данни. Сдружение “Тук-Там” няма да разпространява Ваши лични данни без Ваше изрично съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Данни за контакт:

Сдружение “Тук-Там” съхранява aвтобиографии, файлове, снимки или други документи и информация до 1 година след провеждане на “Кариерен кошер” или когато ни информират да ги изтрием.

Всяка Фирма-участник в Събитията е “Администратор на лични данни” по отношение на получените автобиографии от участници. Като такъв е необходимо да подсигури, че съхранява личните данни и те не са достъпни за трети лица.

IV. АВТОРСКО ПРАВО

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Сдружение “Тук-Там” или на носителите на авторското право. Всяка Фирма-участник има право да използва тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

V. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ

При невъзможност за участие, Фирмата-участник е длъжен да уведоми Сдружение “Тук-Там” по електронен път (имейл), не по-късно от 60 календарни дни преди датата на събитието. Сдружение “Тук-Там” не се задължава да върне вече заплатената сума за събитието. 

VI. ОТЛАГАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА СЪБИТИЕТО

Сдружение “Тук-Там” си запазва правото да отложи или отмени събитието.Сдружение “Тук-Там” се задължава да посочи друга дата или да даде указания даде указания за последващи стъпки към Фирмите-участници. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Сдружение “Тук-Там” не носи отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Фирмите-участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Фирмата-участник.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Сдружение “Тук-Там” не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Сдружение “Тук-Там” не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

Сдружение “Тук-Там” не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

Сдружение “Тук-Там” не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

VIII. ПРОМЕНИ

Сдружение “Тук-Там” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.