Наградите по пътя към нулевия отпадък

Защо награди?

Защото всяка малка стъпка е от значение! Знаем, че няма да променим света от раз, но всяко действие в тази посока е по-добро от всекидневното бездействие. С Наградите целим да насърчим отговорното отношение и устойчиво развитие и вярваме, че с общи усилия това е постижимо. Пътят към нулевия отпадък започва с добрия пример от всеки работодател или служител, защото ние всички сме двигатели на промяната.

Категории, в които може да се включите

Отговорен офис

цена – 200 лв. без включен ДДС

Разкажете ни за ежедневните практики, които прилагате в офиса си. Покажете ангажираността на екипа си и отговорността към редуцирането на отпадъка.

Отговорен щанд на Кариерен Кошер

безплатно за регистрирани за събитието компании

Покажете на кандидатите, че сте отговорен работодател в деня на събитието, избирайки по-малко опаковани рекламни материали, дигитални алтернативи на брошури и др.

Отговорна корпоративна кампания

цена – 200 лв. без включен ДДС

Разкажете за своя кампания, която сте осъществили заедно със служители или такава, която е включвала и по-широката общественост във връзка с отговорното отношение към природата.

Краен срок за подаване на кандидатури

12 юли

Начин на оценяване

Журито отсъжда оценка от 1 до 5 за всеки отделен критерий. Крайната оценка се сформира на база сбора от оценката на журито за всеки критерий. Първо място във всяка категория получава компанията, събрала най-висок брой точки. Във всяка категория ще бъде отличен по един победител, а следващите две компании, събрали точки, близки до победителя, ще бъдат отличени като “почетни подгласници”.

Жури

Ива Михова-Митровска

Мениджър „Регулаторни въпроси и публични комуникации“ в Кока-Кола ХБК България

Магдалена Малеева

Създател на екологичната инициатива "Горичка" и harmonica

Мариана Петкова

PR мениджър в Екопак България

Мария Гергова-Бенгтссон

Основател и управляващ директор на United Partners, председател на УС на БАПРА

Емануела Кожушкова

Главен директор „Развитие на талант“, Телерик Академия

Теодора Борисова

Mениджър "Връзки с институциите", Солвей България

Ружа Загорска

Изпълнителен директор, Site Media, член на УС на БАПРА

Боян Бакърджиев

PR мениджър на Eldrive и Spark Bulgaria

Блажка Димитрова

Създател на първoто zero waste заведение в България

Северина Кръстева

BTL Marketing Specialist в Смарт Органик АД

Общи инструкции

  • Всяка компания може да избере една или повече категории, в които да кандидатства. 
  • Компании, които се включат и в двете категории, получават 20% отстъпка.
  • Приемат се само кандидатури, които са свързани с намаляване на отпадъка и отпечатъка върху природата.
  • Необходимо е да приложите снимков материал към кандидатурата ви.

Критерии за оценяване

Отговорен офис

Ефективност – 60%

Период на прилагане на практиките – 10%

Ангажираност на служителите – 10%

Визия за устойчиво развитие – 10%

Мотивация за подкрепа на каузата – 10%

Отговорен щанд на Кариерен Кошер

Ефективност – 70%

Визия за устойчиво развитие – 15 %

Мотивация за подкрепа на каузата – 15%

Отговорна корпоративна кампания

Ефективност – 25%

Кооперативност – 15%

Ангажираност на служителите – 15%

Период на изпълнение – 15%

Визия за устойчиво развитие – 15%

Мотивация за подкрепа на каузата – 15%